DATAPOLITIK

39f9997049-emanuelHer kan du læse om, hvordan vi som advokatfirma håndterer data om personer i forhold til Persondataforordningen (“GDPR” = General Data Protection Regulation).


 

Vi har som advokater en særlig rolle i forhold til vore klienter; vi er deres fuldmægtig. Vi handler direkte for klienten, som om vi var klienten. Det kalder vi for klientfuldmagten.

Vi har dels en legitimation udadtil som advokat for klienten, og dels  ligger der indadtil en bemyndigelse til, hvad vi rent faktisk må for klienten. Det er nødvendigt for os, at vi har betroet noget af klientens identitet – sagt lidt firkantet. Ellers kan vi ikke være advokat for klienten og løse den opgave, vi har fået betroet.

Vi registrerer helt naturligt klienters persondata for at løse opgaven. Vi mener, igen sagt lidt firkantet, at vi i henhold til gældende lovgivning for os advokater har pligter til at foretage alle relevante og nødvendige dataregistreringer. Men vi skal passe på, ikke at gå videre, end til de nødvendige registreringer; for ikke at krænke vore klienters ret til deres persondata, og for at sikre mest muligt mod dataflow, der ikke er bemyndiget af klienten.

Vore klienter har altid fuld adgang til deres oplysninger hos os. De kan nårsomhelst kræve dem slettet, dog med undtagelse af de registreringer, vi foretager af pligt som advokat i henhold til lovgivningen. Vi foretager også løbende moderation af vore dataregistreringer for at minimere dem. Der gælder et proportionalitetsprincip om løbende mindst mulig registrering.

Vi har en streng tavshedpligt om klientens forhold – og der gælder den absolutte hovedregel, at der ikke må ske dataflow. Der er alene de undtagelser hertil, der følger af vore pligter til at repræsentere klienten bedst muligt i henhold til dennes fuldmagt til os, den betroede opgave og de gældende lovmæssige pligter som advokat.

Vi hilser Persondataforordningen velkommen. Vi er helt enige i dens formål om at give kontrollen med personoplysninger tilbage til rette vedkommende. Det er en grundlæggende frihedsrettighed i et demokratisk samfund, vi får sat værn om. Det kan vi kun bakke fuldt op bag.

På  link neden for kan du læse, og evt. downloade, den gældende instruks for håndtering af persondata og registrering af persondata i Hjorth Advokatfirma. Der er også et link til selve Persondataforordningen (GDPR):

PERSONDATAINSTRUKS

PERSONDATAFORORDNINGEN af 27. april 2016

Hjorth_logo_4

logo
Hvis vores telefon 2999 1633 ikke svarer (den er travl i perioder), så send os gerne en mail på adv@karstenhjorth.dk med din forespørgsel, så vender vi straks tilbage.