Karsten Hjorth Larsen

Advokat (H)

E-mail: mail@karstenhjorth.dk

Telefon (direkte) + 45 3095 2633

Jeg er jurist fra Aarhus Universitet med embedseksamen fra januar 1987. Jeg er uddannet som advokat hos advokat Søren Smith Knudsen i Struer. Jeg har været advokat siden 1990. Jeg fik møderet for landsretterne i 1992 og for Højesteret i 1998.

Siden 1995 har jeg praktiseret som selvstændig advokat. I 2016 dannede jeg mit eget lille advokatfirma: Hjorth Advokatfirma, med base i Struer.

Jeg har i tidens løb ført hundredvis af retssager ved alle landets retsinstanser; jeg har ført voldgiftssager; jeg har deltaget i forhandlinger om virksomhedskøb og -fusioner (M&A, som det nu hedder på fagsprog). Jeg sidder i en del bestyrelser.

Jeg har skrevet utallige kontrakter. Jeg har repræsenteret private, virksomheder og kommuner. Jeg har behandlet konkursboer og deltaget i rekonstruktioner.

Jeg tør godt at påstå, at jeg har en bred erfaring fra alt, hvad der hører advokatbranchen til. Jeg mener selv, at jeg er god til at se løsninger og muligheder samt til at skabe resultater.

Jeg har siden 1996 været autoriseret bobestyrer ved Skifteretten, men jeg har med udgangen af september 2016 opsagt dette hverv, da jeg synes, jeg har behandlet dødsboer nok. Jeg har gennem alle årene været medhjælper for Skifteretten i gældssaneringssager, og jeg er beskikket som offentlig forsvarer m.v. ved Retten i Holstebro og Vestre Landsret.

Jeg er håndværker, og jeg véd efter alle disse år i branchen, at jeg kan mit håndværk. Jeg er måske nok lidt gammeldags i min opfattelse af det at være advokat. Jeg er generalist – ikke specialist – men jeg kan matche de bedste specialister med min erfaring, med respekt for advokat-håndværket og med en helhjertet indsats.

Jeg hæger om den respekt, der skal stå om en advokat for hæderlighed og ordentlighed i den måde, man opfører sig på, så man kan have troværdighed og den nødvendige pondus, når man repræsenterer og handler på andres vegne. Men jeg vil også gerne være jævn og ligetil, som den person jeg nu engang er.

Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H)

Foto: Tor Birk Trads