FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelser Hjorth Advokatfirma

(Karsten Hjorth Larsen Advokatanpartsselskab, CVR nr. 38008935) 

Forretningsbetingelserne er aftalegrundlaget for alle sager, vi fører. Der gælder hertil kun de undtagelser, der evt. fremgår af opdragsbrevet i den konkrete sag.

Karsten Hjorth_AT_9161_low

Download som PDF:

 Forretningsbetingelser 27. juni 2023

***

§ 1. Vi kan desværre ikke vinde alle sager. Men med erfaring fra 30 år i branchen, og i tæt samarbejde med vore klienter, kan vi altid sørge for, at vi ved fælles hjælp får det bedste resultat.

§ 2. Vi arbejder altid ud fra, at de klienter vi har eller får, ikke er det mindste i tvivl om, hvor de skal henvende sig, hvis de får brug for juridisk assistance en anden gang. Vi vil være klientnære, resultatorienterede og parate!

§ 3. Vi vælger selv vore klienter og sager – og kan derfor også vælge fra. Fravalget kan ske både ved henvendelsen om bistand, men også under en sags behandling. Samarbejdet ophører uden varsel ved betalingsmisligholdelser i forhold til os, bevidst mangelfulde oplysninger til os, umoralske eller kriminelle intentioner, som vi får formodning om, samt hvis vi bliver uenige om de skridt, der skal tages til varetagelse af sagen. Vi påtager os som udgangspunkt ikke inkassosager, dødsboer eller konkursboer.

§ 4. Klienter skal legitimere sig efter gældende lovgivning med fremvisning af pas og/eller kørekort og sygesikringsbevis – også for selskabers vedkommende for dets reelle kapitalejerne. Legitimering skal ske allerede ved første kontakt. Vi skal have tilladelse til at gemme ID-oplysningerne, der i øvrigt håndteres som persondata, der opbevares i 5 år fra sagens afslutning.

§ 5. Vi laver et ordrebekræftelse (et opdragsbrev) evt. pr. e-mail ved sagens opstart(i erhvervssager dog kun efter forespørgsel). Det skal i praksis accepteres af klienten som grundlag for førelse af sagen – ellers går sagsbehandlingen ikke i gang. Ordrebekræftelsen har et overslag over udgifterne, men det er kun et skøn, der vil kunne eller skulle justeres hen ad vejen.

§ 6. Vi afregner som udgangspunkt, jf. § 8 efter en timetakst 2.750 kr. inkl. moms for advokattimer og 2.250 kr. inkl. moms for fuldmægtigtimer samt 800 kr. inkl. moms for advokatsekretærtimer ved selvstændig sagsbehandling i handler og lignende.

§ 7. Vi vil fakturere sagerne løbende, minimum hvert kvartal, men normalt på månedsbasis. Alle udlæg skal refunderes straks ved påkrav derom. Der opkræves ikke depositum ved sagens start, men misligholdelse med betalingsforpligtelser under en sags behandling medfører samarbejdets øjeblikkelige ophør.

§ 8. Det samlede honorar for en sag fastsættes ud fra, hvad der er rimeligt, når man ser på sagens størrelse og betydning, tidsforbruget, jf. § 6, ansvaret, tidspresset undervejs og det opnåede resultat og herved principperne i henhold til Retsplejelovens § 126, stk. 2. om at honoraret skal være rimeligt.

§ 9. Vi er medlem af Advokatsamfundet og underlagt dets regler. Disse regler og Advokatnævnets praksis, samt ikke mindst domstolenes praksis for god advokatskik, og for beregning af salær, jf. retsplejelovens § 126 følger vi naturligvis. Man kan klage over os til Advokatnævnet over adfærd og salærberegning (se mere på www.advokatnaevnet.dk og bemærk; der gælder frister).

§ 10. Vi modtager ikke betroede midler (vi har ikke klientkonto). Indbetalinger af udlæg og honorarer til os kan kun ske via bankoverførsel til 9119 0003878023 eller MobilePay 94 849. Vi har ingen kassefunktion og  modtager ikke kontanter på kontoret, ligesom der kan ikke betale med kort.

§ 11. Vi har tegnet lovpligtige forsikringer med dækning på 5 millioner kroner via forsikringsselskabet Codan.

§ 12. Vi bestemmer, hvordan der skal kommunikeres i sagerne; det være sig telefonisk, pr. elektronisk post eller videotransmission eller almindelig post m.m.

§ 13. Vi har følgende kontaktdata:

Post- og forretningsadresse: Fælledvej 17, DK-7600 Struer

Tlf. +45 2999 1622 (hovednummer)

+45 3095 2633 eller

+45 2931 2633

E-mailadresser:

adv@karstenhjorth.dk; (hovedmail)

mail@karstenhjorth.dk;

ch@karstenhjorth.dk;

ab@karstenhjorth.dk;

kmk@karstenhjorth.dk

samt hjemmesiden www.karstenhjorth.dk.

§ 14. Vi  arbejder, når der er brug for det i tidsrummet fra kl. 08.00-16.00 på hverdage, fredag dog kun til kl. 15.00. Vi holder ferie af og til, og det vil fremgå af autosvar på e-mail og hjemmesiden.

§ 15. Vi har ikke kontortid, så man kan kun træffe os efter forudgående aftale, og kontoret er ikke (altid) åbent for personlige henvendelser, der henvises til tidsrummet kl. 08.30-12.00. Når der er telefonsvarer på telefonerne, er det altid en fordel at sende en mail om ærinde og/eller ønske om et opkald. Det er højt prioriteret at være kontaktbar, men vi er kun 2-3 personer, og derfor meget ofte optaget af møder, hvilket vi undskylder for, og beder om forståelse for. Vi træffes bedst på telefon mellem kl. 08.00 og 09.00 samt efter kl. 15.00 . Post kan afleveres i postkassen uden for bygningerne eller i lukket  kuvert i vor blå brevbakke ved indgangspartiet (bag skydedøren).

§ 16. Vort ansvar er begrænset til 5 millioner kr., (2,5 millioner kr. for bestyrelsesansvar), men det kan være nærmere reguleret i opdragsbrevet.

§ 17. Vi har stillet en garanti over for Advokatsamfundet for underslæb m.v. i forhold til betroede midler på 5 millioner kr. – men fører, jf. § 10 ikke klientkonti.

§ 18. Vi er underlagt dansk lov.

§ 19. Vi har hjemting og aftalt værneting ved Retten i Holstebro.

§ 20Vi gør kun forretninger under disse vilkår, der altid gælder for alle klienter.

Struer den 27. juni 2023

Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H)

Hjorth_logo_4

logo
Hvis vores telefon 2999 1633 ikke svarer (den er travl i perioder), så send os gerne en mail på adv@karstenhjorth.dk med din forespørgsel, så vender vi straks tilbage.